Partnerstwa międzynarodowe

Umowy bilateralne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

1. University of Bejaia, ALGERIA
http://www.univ-bejaia.dz/
Zakres współpracy: ekonomia, socjologia
2. Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), BRAZYLIA
http://portal.fmu.br/
Zakres współpracy: ekonomia, socjologia, Summer School
rok podpisania: 2016
3. Uniwersytet Mayor, CHILE
http://www.umayor.cl
Zakres współpracy: ekonomia, socjologia
4. Uniwersytet w Tampere, FINLANDIA
http://www.uta.fi
Zakres współpracy: socjologia
5. Uniwersytet Chuo w Tokio, JAPONIA
http://www.chuo-u.ac.jp
Zakres współpracy: socjologia
6. Universidad del Tolima, KOLUMBIA
http://www.ut.edu.co/
Zakres współpracy: socjologia, ekonomia
Rok podpisania: 2016
7. Uniwersytet National Dong Hwa w Tajwanie , TAJWAN
http://www.ndhu.edu.tw
Zakres współpracy: socjologia, ekonomia
8. Doniecki Uniwersytet Narodowy, UKRAINA
http://www.donnu.edu.ua/en-us/Pages/Home.aspx
Zakres współpracy: ekonomia, socjologia
9. Huddersfield University, WIELKA BRYTANIA
http://www.hud.ac.uk
Zakres współpracy: ekonomia, socjologia, możliwość odbywania części studiów w uczelni brytyjskiej dla studentów UŁ

Umowy bilateralne ogólnouczelniane
1. “Fan S. Noli” University, ALBANIA
http://www.unkorce.edu.al/
Rok podpisania umowy: 2014
Dziedziny współpracy: filologia,  zarządzanie, ekonomia,  socjologia
2. Aleksandër Moisiu University of Durrës, ALBANIA
http://www.uamd.edu.al/new/
Rok podpisania umowy: 2014
Dziedziny współpracy: zarządzanie, ekonomia,  socjologia
3.  Higher Education Nonpublic School „Laurasi”, ALBANIA
http://www.uamd.edu.al/new/
Rok podpisania umowy: 2014
Dziedziny współpracy: prawo, ekonomia,  socjologia
4. Armeński Narodowy Uniwersytet Rolniczy, ARMENIA
http://www.anau.am
Rok podpisania umowy: 2016
Dziedziny współpracy: biologia,  ekonomia,  socjologia
5. Baku State University, AZERBEJDŻAN
http://www.bsu.edu.az/en/welcome_to_baku_state_university
Rok podpisania umowy: 2013
Dziedziny współpracy:  zarządzanie, ekonomia, socjologia
6. Baku Business University, AZERBEJDŻAN
http://www.bbu.edu.az/
Rok podpisania umowy: 2014
Dziedziny współpracy: ekonomia, socjologia
7. Azerski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, AZERBEJDŻAN
http://www.unec.edu.az
Rok podpisania umowy: 2017
Dziedziny współpracy: ekonomia, socjologia, zarządzanie
8. Państwowy Uniwersytet w Mińsku, BIAŁORUŚ
http://www.bsu.by
Rok podpisania umowy: 2003
Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska,
al_step@uni.lodz.pl, Katedra Systemów Politycznych
Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Larissa Titarenko,
Larisa166@mail.ru
Dziedziny współpracy: nauki polityczna, historia, socjologia
9. Uniwersytet Medyczny w Pekinie, CHINY
http://www.english.bjmu.cn
Rok podpisania umowy: 1992
Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, dduraj@uni.lodz.pl, Katedra Socjologii Polityki i Moralności
Dziedziny współpracy: etyka ogólna i medyczna, socjologia, historia
10. Uniwersytet im. Karola w Pradze, CZECHY
http://www.cuni.cz
Rok podpisania umowy: 1993
Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. Bogusław Śliwerski, Katedra Teorii Wychowania
Dziedziny współpracy: fizyka, pedagogika i kształcenie, folklorystyka, etnologia, chemia teoretyczna, statystyka matematyczna, dydaktyka jez. polskiego, prawo, politologia, studia amerykanistyczne, socjologia, ekologia.
11. Uniwersytet Lyon II LUMIERE, FRANCJA
http://www.univ-lyon2.fr
Rok podpisania umowy: 1978
Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Ewa Marynowicz – Hetka, spolecz@uni.lodz.pl, Katedra Pedagogiki Społecznej
Pełnomocnik w uczelni partnerskiej: Prof. Christine Queffelec, Christine.Queffelec@univ-lyon2.fr
Dziedziny współpracy: nauczanie języka francuskiego oraz studia literackie i językoznawcze, – nauki ekonomiczne i zarządzanie, – nauki prawne i polityczne, – historia, – geografia, – psychologia, – socjologia, – nauki pedagogiczne.
12. Josai University Spółka Naukowa ( Josai University Educational Corporation), JAPONIA
http://www.josai.jp
Współpraca w ramach Wydziałów: Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Rok podpisania umowy: 2012
13. Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu, NIEMCY
http://www.uni-magdeburg.de
Rok podpisania umowy: 1996
Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof.dr hab. Andrzej Piotrowski,
apiotr@uni.lodz.pl, Katedra Socjologii Kultury
Dziedziny współpracy: socjologia, slawistyka, pedagogika.
14. Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny w Iwanowie, ROSJA
http://www.isuct.ru
Rok podpisania umowy: 1973
Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, paleczb@uni.lodz.pl, Katedra Chemii Fizycznej
Dziedziny współpracy: chemia, socjologia.
15. Państwowy Uniwersytet w Kazaniu, ROSJA
http://www.ksu.ru
Rok podpisania umowy: 2008
Pełnomocnik ze strony UŁ: Prof. dr hab. Anna Warda,
annawarda@uni.lodz.pl, Zakład Literatury Rosyjskiej
Dziedziny współpracy: rusycystyka, polonistyka, zarządzanie, chemia, ekonomia, socjologia.
16. Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, SŁOWACJA
http://www.euba.sk
Rok podpisania umowy: 1994
Pełnomocnik ze strony UŁ: Dr Jarosław Marczak, jjm@uni.lodz.pl, Katedra Finansów Publicznych
Dziedziny współpracy: nauki ekonomiczne, socjologia, zarządzanie.
17. FPT University, WIETNAM
http://www.international.fpt.edu.vn/en
Zakres współpracy: stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, ekonomia
rok podpisania: 2014