Starosta Paweł

prof. dr hab. Paweł Starosta

Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Pokój: A131

Termin konsultacji: wtorek 12:00 – 13:30 poprzez MS Teams

Adres e-mail: pawel.starosta@uni.lodz.pl

 

Zainteresowania badawcze:

 • rozwój lokalny
 • kapitał społeczny
 • partycypacja publiczna
 • procesy globalizacji
 • teoria wyboru publicznego
 • metodologia badań ilościowych oraz studia przypadków w socjologii

Prowadzone zajęcia:

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Globalne procesy społeczne
 • Współczesne teorie społeczne
 • Seminarium magisterskie 

Najnowsze publikacje:

Monografie

 • Starosta Paweł., Stolbov Vjatcheslav, (2017) Sociologija gorodskoj sredy, Moskwa, INFRA-M
 • Starosta Paweł, (2016) Społeczny potencjał odrodzenia miast postprzemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Starosta Paweł red. i współautorstwo, (2012) Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydaw. UŁ
 • Starosta Paweł (1995) Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego Łódź, Wydaw. UŁ

Artykuły

 • P. Starosta, M. Dymnicka, 2018, Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, tom 19 nr 1, 
 • P. Starosta, K. Gorlach, 2018, Rodzinne gospodarstwa rolne w społecznościach wiejskich: zmiany organizacji życia społecznego wsi w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym, „Roczniki Nauk Społecznych, Tom 10(46) Nr 4 (2018) 
 • Starosta Paweł, Brzeziński Kamil, Stolbov Vjatcheslav (2017) Структура социального доверия в постиндустриальных городах Центральной и Восточной Европы, SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA, 12, ss: 79-88
 • Starosta Paweł, A. E. J. Dubois , E. J. Duiverman , P. Burney , L. Frewer , M. Fernandéz-Rivas , N. G. Papadopoulos, A. Purohit , J. O’. B. Hourihane , A. DunnGalvin , M. Clausen , R. Asero , L. Barreales , I. Cerecedo , S. Vazquez-Cortés , B. de la Hoz Caballer, M. L. Kowalski , M. Jedrzejczak-Czechowicz , A. C. Knulst , T. M. Le , G. N. van der Meulen, B. J. Kollen , B. M. J. Flokstra-de Blok , N. J. Goossens , J. Saleh-Langenberg, Rokicka Ewa (2015) Predictors of health-related quality of life of European food-allergic patients, „ALLERGY”, vol. 70, Issue 6, ss: 616-624
 • Starosta Paweł, Rokicka Ewa (2014) Health-related quality of life in food-allergic adults from eight European countries, „ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY”, 4, ss: 63-68
 • Starosta Paweł, Jantine Voordouw, Gerrit Antonides, Margaret Fox, Inmaculada Cerecedo, Javier Zamora, Belen de la Hoz Caballer, Rokicka Ewa, Judith Cornelisse-Vermaat, Maciej Jewczak, Marek L. Kowalska, Monika Jędrzejczak-Czechowicz, Sonia Vázquez-Cortés, Cano Escudero, Bertine Flokstra de Blok, Anthony Dubois, Miranda Mugford, Lynn J. Frewer (2012) Subjective Welfare, Well-Being, and Self-Reported Food Hypersensitivity in Four European Countries: Implications for European Policy, „Social Indicators Research”, 107/3, ss: 465-482
 • Starosta Paweł, Sztaudynger Jan, Ambroziak Ewa (2016) Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie, „Ekonomista”, 5, ss: 647-673;D. Walczak-Duraj, J. Mariański (red.) ( 2012), Ład czy bezład moralny – ku społeczeństwu bez moralności?, Acta Universitatis Lodziensis – „Folia Sociologica” nr 40

Rozdziały w monografiach

 • Starosta Paweł, Gorlach Krzysztof (2016) Farming Families in Rural Communities: Changing Rural Social Organisation in a Modern and Postmodern World, [w:] Mark Shucksmith and David L. Brown (red.), Routledge International Handbook of Rural Studies, London: Routledge, ss: 518-530
 • Starosta Paweł (2014) Formy zaufania społecznego a potencjał rozwoju lokalnego,[w;] Warszawa; Wydawnictwo IFiS PAN, ss: 45-67
 • Starosta Paweł (2013) The Political Participation of Rural Population in Central Poland,[w;] Nicolau-Smokoviti L, Sunker H, Rozanova J,Pekka-Econiomu V (eds.), Citizenship and Social Development, Frankfurt am Main; Peter Lang Gmbh, ss: 413-433;
  Starosta Paweł (2012), Przynależność w dobie globalizacji, [w:] Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Zakład Wydawniczy NOMOS, ss: 200-230
 

Udział w projektach badawczych: 

 • „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych”, UMO-2011/01/B/HS6/02538; Narodowe Centrum Nauki; realizacja od 2011-12-08 do 2014, kierownik: Paweł Starosta
 • „Kapitał społeczny a postawy przedsiębiorczości i jakość życia mieszkańców Łodzi”, 274/B/H03/2010/38; Narodowe Centrum Nauki; realizacja od 2010-04-07 do 2012, kierownik: Paweł Starosta
 • „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego”, UDA- POKL.08.01.02-10-061/09-00; Urząd Marszałkowski w Łodzi; realizacja od 2010-03-29 do 2012, kierownik zespołu socjologicznego: Paweł Starosta
 • „The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy across Europe (EuroPrevall)”, FOOD-CT-2005-514000; Ramowe Programy Komisji Europejskiej; realizacja od 2008-01-01 do 2009, kierownik: Paweł Starosta 6. Program Ramowy Unii Europejskiej, koordynator – Institute of Food Research, Norwich Research Park, Norwich, NR4 7UA, United Kingdom, Denise Anne Brown; koordynator lokalny: Partner no 65 The University of Lodz, Institute of Sociology: Starosta Paweł
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Przegląd Socjologiczny – członek redakcji
 • Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa.- członek rady naukowej
 • Journal of Social Research & Policy- członek rady naukowej
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • International Sociological Association (ISA) – członek zarządu Research Committee RC10
 • European Society for Rural Sociology (ESRS) – członek
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek