Kotras Marcin

dr Marcin Kotras

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Pokój: A121

Termin konsultacji: środa 11.30-13.00 (pokój A121)

Office hours: Wednesday 11.30 AM-1.00 PM 

Teams: konsultacje dra Marcina Kotrasa 

Adres e-mail: marcin.kotras@uni.lodz.pl

 

Zainteresowania badawcze:

 • Zainteresowania badawcze koncentruje na szeroko rozumianych relacjach władzy oraz podziałach i rozłamach społecznych, zwłaszcza tych, których przyczyną są sentymenty publiczne i odmienne sposoby definiowania rzeczywistości. Interesuje go język politycznych debat i dokonujące się w sferze polityki procesy instytucjonalizacji.

Prowadzone zajęcia:

 • Socjologia polityki
 • Komunikacja polityczna
 • Problemy społeczne w dyskursie politycznym
 • Współczesne koncepcje władzy
 

Najnowsze publikacje:

Redakcja numerów czasopism

 

Udział w projektach badawczych: 

 • Udział w przygotowaniu publikacji „Wybory samorządowe w 2010r.”. numer grantu: N N116 491740. Tytuł: Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010. Kierownik: dr Robert Paweł Alberski. Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Społecznych
 • „Obserwatorium Polityczne”, numer decyzji MNiSW – 7066/E-345/R/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
 • Polityki społeczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce, (UMO2014/2015/B/HS5/03284), realizowanego w latach 2015–2018 pod kierunkiem J. Grotowskiej-Leder w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. [dołączyłem w październiku 2017]
 • ,,Obywatele decydują’’ Gospostrateg1/386300/11/NCBR/2018, funkcja pracownika w projekcie: badacz przy wykonaniu zadania nr 2, 1.07.2019 – 31.10.2019 
 
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Redaktor prowadzący czasopisma „Władza sądzenia”
 • Redaktor prowadzący czasopisma „Folia Sociologica”
 • Członek rady recenzentów czasopisma „Interdyscyplinarne Studia Naukowe”
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym