Konecki Krzysztof

 

prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania

Professor of sociology and works at the Institute of Sociology, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz. His interests lie in qualitative sociology, sociology of interaction, symbolic interactionism, sociology of body, methodology of social sciences, visual sociology, communication and intercultural management, organizational culture and management, and contemplative sociology. He is the editor-in-chief of Qualitative Sociology Review and holds the position of President of Polish Sociological Association and is the member of the Committee of Sociology of the Polish Academy of Science; he was also a member of the Executive Committee of European Sociological Association.

He is an author of many papers and books on qualitative methodology. Creator of Visual Grounded Theory, qualitative methodology of visual data analysis (see ORCID).

Pokój: A230

Termin konsultacji: poniedziałek 14:00-15:30 na platformie Teams

Office hours: Monday 2.00-3.30 PM

Adres e-mail: krzysztof.konecki@uni.lodz.pl

 
Adres strony internetowej: Krzysztof T. Konecki

Zainteresowania badawcze:

 • metodologia badań jakościowych
 • badania wizualne
 • kultura organizacyjna
 • mikrosocjologia
 • socjologia pracy
 • zarządzanie przedsiębiorstwami japońskimi
 • rekrutacja i selekcja w agencjach doradztwa personalnego
 • interakcje człowieka z naturą i ze zwierzętami
 • komunikacja międzykulturowa
 • metodologia teorii ugruntowanej
 • symboliczny interakcjonizm
 • socjologia kontemplacyjna
 • metody fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk
 • techniki auto-obserwacji
 • kreatywność w badaniach jakościowych 
 • wizualna teoria ugruntowana

Prowadzone zajęcia:

 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Metody badań społecznych
 • Socjologia interakcji
 • Socjologia mikrostruktur
 • Intercultural communication
 • Kultura organizacyjna
 • Contemplative Sociology. Experiencing Self, No-Self and the Lifeworld
 • Meditation for managers
 

Najnowsze publikacje:

 
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • European Society for the Study of Symbolic Interaction (członek Zarządu)
 • European Sociological Association
 • Standing Conference on Organizational Symbolism
 • European Group for Japanese and Far East Studies
 • International Sociological Association
 • Członek Rady Programowej Kwartalnika naukowego ‚Problemy Zarządzania’