Desperak Izabela

dr Izabela Desperak

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Pokój: A128

Termin konsultacji: poniedziałek 16:00-16:45 oraz czwartek 16:30-17:15 w trybie zdalnym

Adres e-mail: izabela.desperak@uni.lodz.pl

 
 

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia pracy i zawodu, zwłaszcza zagadnienie prekariatu
 • socjologia polityki
 • nierówności, zwłaszcza feminizacja biedy
 • socjologia gender
 • socjologia mass mediów

Prowadzone zajęcia:

 • Komunikacja społeczna
 • etyka w biznesie
 • introduction to sociology
 • socjologia polityki
 • political sociology
 • gender, politics and society
 

Najnowsze publikacje:

 • Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/plec-zmiany/
 • Precarisation of Work in Precarious. World.  „Forum Socjologiczne”, Special Issue (Number. One) 2015 : Social Boundaries and Meanings of Work in the 21st-Century. Capitalismedited by A. Mrozowicki, E. Kolasińska, and J. Róg-. -Ilnicka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 
 • Chłopcy przebrani w sukienki, czyli założycielski mit polskiej krucjaty antygender, „Ars Educandi”, nr XI, 2015  
 • Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, redakcja (z Ingą Kuźmą)      https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/kobiety-niepokorne/
 • Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, redakcja (z Ingą Kuźmą) https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/kobiety-niepokorne-2/
 • Lone Motherhood in Poland w: Feminist Parenting, red.L.Comerford, HH. Jackson, K. Kosior, Demeter Press, Bradford, 2016 http://demeterpress.org/books/feminist-parenting/
 • Elementarne Pojęcia Socjologii Jana Szczepańskiego, w: W kręgu myśli Jana Szczepańskiego, red. Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodska-Mazur, Andrzej Kasperek, tom II, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2016 
 • Feministyczna krytyka polityk dotyczących środowiska naturalnego – na przykładzie stanowiska Any Isli wobec programów realizowanych na Kostaryce, w: Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju, red. J. Klimczak, K, Ponikowska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016 
 • Społeczny kontekst niepłacenia alimentów, w: Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania, red. Ł. Bojarski, Themis, INPRIS, Warszawa 2016
 • Gender Dimension on Waves of Democratization: Abortion and Reproductive Rights between Eastern and Western Europe, “European Scientific Journal”, 1/2016 
 • Sojusz akademii z aktywizmem, czyli łódzki program edukacji równościowej, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura” VIII (1) 2016 
 • Can Socio-cultural context affect experimental research? The case of Zimbardo’s Stanford experiment repeated in Poland by Artur Żmijewski, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica” VIII, vol.1  
 • Genderowa rewolucja [?] czyli telewizyjna kampania wyborcza 2015, „Władza Sądzenia”nr 9/2016 
 • RecenzjaPadraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1959, w: „Humanizacja Pracy” (285) 2016 (XLIX), ss. 119-122
 • RecenzjaCzy Platon był feministą? Recenzja książki: Piotr Goldstein Wizerunek kobiety w filozofii Platona, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, „Władza sądzenia” nr 9/2016  
 • Nauki społeczne i socjologia wobec zagadnienia płci/gender, w: E. Hyży, (red.) Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń2017, s. 95-113 http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4746/feministyczne_konteksty__.html
 • Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender, Uniwersytet ŁódzkiŁódź 2017, wyd. II zmienione , https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/plec-zmiany-2/ 
 • RecenzjaSmadar Lavie. Wrapped in the Flaf of Israel: Mizrahi Single Mothers and Beaucratic Torture, „Kultura i Społeczeństwo, 2017, nr 3, tom LXI, 2017, s. 256-257 
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne. Polityka regionalna, przestrzeń, praca. Texter, 2018, [Z Jakubem Błachutem i Edwardem Jakubowskim]  
 • Recenzja książki Moniki Talarczyk Jakubowska od nowa „Aspasia”, https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aspasia/12/1/asp120112.xml marzec 
 • Kobiety a kultura Śląska Cieszyńskiego, w : W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego , (red.) D. Kadłubiec, E. Ogrodowska-Mazur, A. Kacperek, tom V , Wydawnictow UŁ, Łódź 2019
 • Kobiety wobec dominacji i opresji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, redakcja wraz Inga B. Kuźma,Ewa Hyży, Edyta Pietrzak, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/kobiety-wobec-dominacji-i-opresji/ 
 • Socjologia miłości Anthony’ego Giddensa, w: Magdalena Śliwa, Izabela Mołdoch-Mendoń,(red.,) O miłości słów kilka – wybrane aspekty miłości w literaturze i sztuce, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/81DB3D5F-3697-06EA-D8D2-B44D9F1153C7, ISBN 978-83-66489-34-9, strony 64-72 
 • Badania, herstoria i praca kobiet — od PRL do dziś. Szkic do historii socjologii pracy kobiet, „Górnośląskie Studia Socjologiczne Seria Nowa” tom 11 (2020) 151-161 https://www.journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/issue/view/936, ISSN 2353-9658 [Z  Martyną Krogulec] 
 • RecenzjaSłownik nazw żeńskich polszczyzny, oprac. Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Marta Śleziak, red. nauk. Agnieszka Małocha-Krupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 683 s. „Górnośląskie Studia Socjologiczne Seria Nowa” tom 11 (2020) https://www.journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/issue/view/936 249-251, ISSN 2353-9658, strony 249-251 
 

Udział w projektach badawczych: 

 • Historia łódzkich badań nad pracą kobiet
 
 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: 

 

 • Władza Sądzenia – członkini redakcji
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych:

 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym