Biały Kamila

dr Kamila Biały

Katedra Socjologii Sztuki

Pokój: A220

Termin konsultacji: czwartek 18:30 – 20:00 Teams

Adres e-mail: kamila.bialy@uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze:

 • o charakterze metateoretycznym: epistemologiczne problemy poznania, normatywne podstawy krytyki społecznej.
 • szczegółowe: dylematy późnego kapitalizmu z perspektywy biograficznej i dyskursowej, problematyka doświadczenia indywidualnego, świadomości, podmiotowości.
 • interdyscyplinarne: związki socjologii z filozofią, filozofią nauki, filozofią kultury, fenomenologiczną filozofią kultury, związki psychologii z filozofią.

Prowadzone zajęcia:

 • Przemiany późnego kapitalizmu w perspektywie biograficznej i dyskursowej
 • Praca – relacje – tożsamość
 • Społeczeństwo i praktyka kliniczna współczesnej psychoterapii
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Komunikacja interpersonalna
 

Najnowsze publikacje:

 • 2017 Biały K., Haratyk K., Gońda M. „Old and new meanings of work from a biographical perspective: the case of a Polish freelancer”, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XIV Numer 4.
 • 2015 Biały K. „Professional biographies of Polish corporation workers in the late capitalist world”, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XI Numer 4.
 • 2015 Biały K. „Cyclothymic Pattern as some Type of Professional Biography in the Context of Corporate Order in Posttranformative Poland”, Humanizacja Pracy, Tom 281 Numer 3.
 • 2015 Biały K. „Opowieści biograficzne” [w:] red. M. Kostera „Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym”, Sedno, Poznań.
 • 2013 Biały K. „Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu – na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego”, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX Numer 1.
 • 2013 Biały K. „Możliwości i ograniczenia przekraczania granic między dyscyplinami naukowymi – na przykładzie wykorzystania psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej w socjologicznych badaniach jakościowych”, Przegląd Socjologii Jakościowej Tom IX Numer 

Udział w projektach badawczych: 

 • projekt NCN (OPUS VI), „Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych i tożsamości w okresie transformacji w Polsce”
 
 
 

Członkostwo w stowarzyszeniach socjologicznych: 

 • członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym