Pracownicy

Informacje o dorobku naukowym, uczestnictwie w projektach naukowych i zaangażowaniu dydaktycznym poszczególnych pracowników Instytutu Socjologii UŁ znajdują się na poniższych podstronach: