Sekcje badawcze

Pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego są członkami licznych sekcji badawczych. w tym: 

Ponadto pracownicy Instytutu Socjologii UŁ są wyjątkowo mocno zaangażowani w działalność Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i będących jego częścią: