Projekty badawcze

W Instytucie Socjologii UŁ realizowane są obecnie następujące projekty badawcze:

I.

 • Tytuł projektu
  • Metody sondażowe w praktyce badań marketignowych. Realizacja zaleceń metodologii surveyowej w komercyjnych projektach badawczych
 • Kierownik
 • Konkurs
  • „Mobilność plus 4” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 01.10.2016 – 30.09.2018

II. 

III.

 • Tytuł projektu
  • Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu – analiza procesu rekonstrukcji tożsamości
 • Kierownik
 • Konkurs
  • „Sonata 9” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 25.01.2016 – 24.01.2019

IV. 

 • Tytuł projektu
  • Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych
 • Kierownik
 • Konkurs
  • „Opus 8” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 11.08.2015 – 10.08.2018

V. 

VI. 

 • Tytuł projektu
  • Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych i tożsamości w okresie transformacji w Polsce
 • Kierownik
  • dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ
 • Konkurs
  • „Opus 6” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 05.08.2014 – 04.08.2018

VII. 

 • Tytuł projektu
  • Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej
 • Kierownik
 • Konkurs
  • „Opus 5” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 06.02.2014 – 05.02.2018