Projekty badawcze

W Instytucie Socjologii UŁ realizowane są obecnie następujące projekty badawcze:

 

I.

 • Tytuł projektu
  • Doświadczanie ciała i gestów w świecie społecznym hatha-jogi. Znaczenia i transmisja wiedzy w praktyce cielesnej (Experiencing corporeality and gestures in the social world of hatha yoga. Meanings and knowledge transfer in body practice)
 • Kierownik
 • Konkurs
  • NCN, Opus 15, nr projektu 2018/29/B/HS6/00513
 • Czas trwania
  • 2019-2022

II. 

 • Tytuł projektu
  • Metody sondażowe w praktyce badań marketignowych. Realizacja zaleceń metodologii surveyowej w komercyjnych projektach badawczych
 • Kierownik
  • dr Wojciech Jabłoński
 • Konkurs
  • „Mobilność plus 4” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 01.10.2016 – 30.09.2018

III. 

IV.

 • Tytuł projektu
  • Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu – analiza procesu rekonstrukcji tożsamości
 • Kierownik
 • Konkurs
  • „Sonata 9” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 25.01.2016 – 24.01.2019

V. 

 • Tytuł projektu
  • Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych
 • Kierownik
 • Konkurs
  • „Opus 8” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 11.08.2015 – 10.08.2018

VI. 

 • Tytuł projektu
  • Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce
 • Kierownik
  • dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ
 • Konkurs
  • „Opus 8” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 23.07.2015 – 22.07.2018

VII. 

 • Tytuł projektu
  • Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych i tożsamości w okresie transformacji w Polsce
 • Kierownik
  • dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ
 • Konkurs
  • „Opus 6” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 05.08.2014 – 04.08.2018

VIII. 

 • Tytuł projektu
  • Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej
 • Kierownik
 • Konkurs
  • „Opus 5” Narodowego Centrum Nauki
 • Czas trwania
  • 06.02.2014 – 05.02.2018