O instytucie

Instytut Socjologii UŁ ma ponad 70-letnią tradycję. Założony w maju 1947 roku (patrz Historia i tradycje) dzisiaj jest federacją 8 katedr i jednego zakładu, których pracownicy zajmują się dydaktyką oraz działalnością naukowo-badawczą dotyczącą wielu obszarów socjologii:

Dydaktyka w Instytucie Socjologii

Formy i tryby studiów w IS:

 • trzyletnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Socjologia;
 • trzyletnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Socjologia;
 • dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Socjologia;
 • dwuletnie niestacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Socjologia;
 • trzyletnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Praca socjalna;
 • trzyletnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Praca Socjalna;
 • dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Praca Socjalna;
 • dwuletnie niestacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Praca Socjalna;
 • międzywydziałowy kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne);
 • międzyuczelniany kierunek Rewitalizacja miast (studia stacjonarne II stopnia);
 • czteroletnie stacjonarne studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie;

W Instytucie Socjologii prowadzone są także studia podyplomowe z zakresu:

 • roczne podyplomowe studia Asystent Rodziny;
 • roczne podyplomowe studia Coaching i mentoring organizacyjny;
 • roczne podyplomowe studia Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej;
 • roczne podyplomowe studia Joga i zarządzanie emocjami w biznesie;
 • roczne podyplomowe studia Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy;
 • roczne podyplomowe studia Public relations;
 • roczne podyplomowe studia Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych;
 • roczne podyplomowe studia Skuteczny kierownik sektora publicznego;
 • roczne podyplomowe studia Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 • roczne podyplomowe studia Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u młodzieży i dzieci;
 • roczne podyplomowe studia Zarządzanie przez uważność.

Pracownicy IS są również zaangażowani w organizację i prowadzenie warsztatów dla osób związanych z Uniwersytetem Łódzkiem, jak również spoza uczelni (więcej informacji na podstronie Warsztaty badawcze).