Zakład Badań Komunikacji Społecznej

Skład osobowy

Dane kontaktowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5263
e-mail: zbks@uni.lodz.pl
informacje dodatkowe: USOSWeb

O Zakładzie

Badania prowadzone w Zakładzie koncentrują się wokół zagadnień związanych z debatą publiczną, elitami symbolicznym, kulturą kapitalizmu, analizą dyskursu oraz nowych mediów. Obecnie realizowane są badania:

 • Demokracja i komunikowanie publiczne – badania w dziedzinie dyskursu elit symbolicznych, analiza sposobów kształtowania opinii publicznej, medialnych dyskursów politycznych, retoryki publicznej, dyskursów populistycznych oraz nagłaśniania i unieważniania problemów społecznych, a także analizy sporów o pamięć i tożsamość zbiorową.
 • Sztuka, literatura i publicystyka w przestrzeni publicznej – badania nad percepcją sztuki interaktywnej, analiza sztuki jako składnika dyskursu modernizacyjnego oraz roli artystów we współczesnych politykach publicznych.
 • Jakościowa analiza dyskursu jako metoda badawcza – integracja środowiska badaczy dyskursu publicznego w ramach Konsorcjum Naukowego Analiza Dyskursu w celu wymiany doświadczeń i upowszechniania nowych metod warsztatu badawczego, wypracowywanie nowych metod analizy dyskursu.
 • Teoria społeczna – studia w zakresie teorii społecznych i socjologicznych, w szczególności w powiązaniu z zagadnieniami komunikowania.
 • Nowe formy panowania w obszarze komunikowania społecznego – analiza współczesnych przemian władzy i panowania w dyskursie publicznym oraz sposobów prowadzenia sporów w kwestiach politycznych, społecznych i kulturowych. Przedmiotem zainteresowania są m.in.: społeczeństwo wiedzy jako przedmiot analizy socjologicznej i retorycznej, zagadnienie związków wiedzy, władzy i dyskursu, instrumentalizacja nauki i szkolnictwa wyższego, dyskursy modernizacyjne, a także język współczesnego kapitalizmu, przedsiębiorczości i nowych form zarządzania.
 • Kultura sprzeciwu – badania obejmują współczesne zjawiska kontestacji, protestu, buntu społecznego oraz alternatywne sposoby wyrażania opinii, w tym samokrytyki. Punktem odniesienia jest szerokie spektrum polityczne i kulturowe protestów, m.in. kontrkulturowe protesty młodzieży lat 60. na Zachodzie, polski Marzec 1968, strajk studentów Łodzi w 1981 r., protesty skrajnie prawicowe, jak również samokrytyczne formy sprzeciwu.
 • Demokratyzacja kultury – analiza procesów demokratyzacji kultury, zanikania dystansu we współczesnych stosunkach społecznych oraz konsekwencji współczesnego roszczenia do równości w różnych dziedzinach życia, m.in. w obszarze wytwarzania wiedzy, publicznego debatowania oraz sztuki i kultury popularnej.

Projekty i granty badawcze Zakładu

 • Europejski Inny w polskich i niemieckich dyskursach publicznych, prof. Marek Czyżewski oraz prof. Andreas Langenohl, Uniwersytet w Giessen, Niemcy. Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (projekt nr 2017-05).
 • Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne, prof. Marek Czyżewski. Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (umowa nr 0114/NPRH2/H11/81/2013).
 • Język współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu menedżerskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy, dr Jerzy Stachowiak. Grant Narodowego Centrum Nauki.
  Odbiór sztuki interaktywnej przez dzieci, dr Izabela Franckiewicz-Olczak. Badania własne młodych naukowców.
 • „Wędrująca teoria”. Spuścizna Edwarda W. Saida i jej recepcja w Europie Wschodniej, dr Magdalena Nowicka. Badania własne młodych naukowców.
 • Zastosowanie eksperymentu w badaniach nad dyskursem publicznym. Studium odwracalności dyskursowej, dr Jerzy Stachowiak. Badania własne młodych naukowców.
 • Analiza retoryki zarządzania i jej roli w społecznej transformacji kapitalizmu, dr Jerzy Stachowiak. Badania własne młodych naukowców.
 • Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży, dr Izabela Franckiewicz-Olczak, Grant MKiDN w ramach programu Obserwatorium kultury