Katedra Socjologii Sztuki

Skład osobowy

Dane Kontaktowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5256
e-mail: kss@uni.lodz.pl 
informacje dodatkowe: USOSWeb

O Katedrze

Pośród wielowątkowego strumienia prac i koncepcji teoretycznych Katedry Socjologii Kultury znaczące miejsce zajmowała socjologia sztuki, czego przejawem były analizy teoretyczne i badania empiryczne prowadzone przez prof. A. Kłoskowską, prof. Zbigniewa Bokszańskiego, prof. B. Sułkowskiego, dr hab. K. Kowalewicza, dr. A. Rokuszewską-Pawełek dotyczące społecznego funkcjonowania sztuki, a zwłaszcza jej recepcji. Dotyczyły one różnych dziedzin sztuki, literatury, teatru, filmu i muzyki oraz różnych problemów (kultury narodowej, kanonu kultury narodowej, kultury popularnej i zabawy). 

W 1994 roku wyodrębniła się Katedra Socjologii Sztuki instytucjonalizując wyłoniony obszar badawczy. Początkowo była kierowana przez prof. B. Sułkowskiego, a od 2009 roku przez prof. A. Matuchniak. Zespół liczył 4 pracowników naukowych prowadzących badania nad społecznym funkcjonowaniem sztuki (plastyki, muzyki, teatru, filmu, fotografii). Prowadzone są też badania interdyscyplinarne z socjologii wizualnej, socjologii historycznej, socjologii biograficznej, co czynię socjologię sztuki socjologią tout court – po prostu socjologią. W 2016 roku KSS stała się częścią Katedrą Socjologii Sztuki i Edukacji. 

Projekty i granty badawcze Katedry

 • Grant francuskiego Ministerstwa ds. Nauki i Sztuki i Unii Europejskiej na temat „Transformacja aktorów społecznych w krajach postkomunistycznych”, kierownik projektu: A. Jawłowska (PAN), wykonawca: A. Matuchniak Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique CADIS – EHEES-CNRS (Paryż-Francja)
 • Grant Universite Lumiere Lyon 2, Universite Rouen (Francja) „Instytucje kulturalne aglomeracji wielkomiejskiej. Analiza porównawcza Polska-Francja”, wykonawca: A. Matuchniak., B. Sułkowski
 • Grant UPMF, Cerat, IEP-CNRS, Univ. Pierre Mendes-France, Grenoble II na temat „Bezrobocie w Polsce”, kierownik projektu: Francois Bafoil, wykonawca: A. Matuchniak
 • Grant IRESC/CNRS Francja na temat „Dyskurs publiczny wokół aborcji w Polsce”, kierownik projektu: Jacqueline Heinen, wykonawca A. Matuchniak

Tematy badań własnych i statutowych

 • Społeczne ramy kultury;
 • Prywatyzacja, deregulacja, dezetatyzacja kultury;
 • Instytucje i praktyki kulturalne;
 • Uczestnictwo w kulturze i recepcja sztuki: teoria-metodologia-badania empiryczne;
 • Biografie polskich artystów emigrantów;
 • Patologia mediów i kultury masowej;
 • Socjologiczne problemy religijności;
 • Studia z zakresu socjologii historycznej na przykład oflagów.