Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych

Skład osobowy

Dane kontaktowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5531
e-mail: kssizs@uni.lodz.pl
informacje dodatkowe: USOSWeb

O Katedrze

W ostatnich latach do głównych tematów badawczych realizowanych w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych należały: 1) jakość życia (globalna i dziedzinowa) oraz jej przestrzenne i środowiskowe zróżnicowanie, 2) Nierówności społeczne. Zwalczanie ekskluzji społecznej na regionalnym, lokalnym i globalnym poziomie, 3) Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo, 4) Sport i polityka. Polityczne i tożsamościowe aspekty wykorzystywania sportu w polityce publicznej.

Projekty i granty badawcze Katedry

  • Badania realizowane w ramach grantu z 6 Programu Ramowego “EuroPrevall – The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Across Europe” koordynowanego przez University of East Anglia z Norwich, prowadzone przez prof. Ewę Rokicką.
  • Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury, w ramach wygranego grantu w programie „Obserwatorium kultury” finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
  • Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, finansowany z grantu Prezydenta Miasta Łodzi, realizowaliśmy w latach 2012-2013Badania realizowane w ramach grantu z 6 Programu Ramowego “EuroPrevall – The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Across Europe” koordynowanego przez University of East Anglia z Norwich, prowadzone przez prof. Ewę Rokicką.
  • Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, finansowany z grantu Prezydenta Miasta Łodzi, realizowaliśmy w latach 2012-2013
  • Od 2015 roku Katedra realizuje projekt dydaktyczny „Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia” finansowany w ramach programu „Rozwój Polskich Uczelni” z „Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego” (tzw. środki norweskie).
  • Śp. Dr Edmund Lewandowski w latach 2010-2015 prowadził prace z zakresu socjologii historycznej oraz problematyki narodowościowych i etnicznych uwarunkowań funkcjonowania współczesnych społeczeństw pisząc prace w nurcie socjologicznej eseistyki, owocujące wydaniem trzech nowych publikacji monograficznych: (2014) Małe wielkie narody. Portrety historyczno-socjologiczno-literackie, (2012) Alegorie ludzkiej historii, (2010) Konfrontacje cywilizacyjno-etniczne. Podróż kulturowa dookoła świata
  • 2010-2011 – zespół KSSiZM był partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym FESTOS (Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies) realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, a koordynowanym przez Interdisciplinary Center for Technology Analysis and Forecasting na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Kierownikiem projektu był dr Yair Sharan.
  • 2010-2012 – zespół KSSiZM zaangażowany był w realizację socjologicznego modułu projektu “Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego”, finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kierownikiem projektu był dr hab. Paweł Starosta.