Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Skład osobowy

Dane kontaktowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5531
e-mail: spim@uni.lodz.pl
informacje dodatkowe: USOSWeb

O Katedrze

Katedra Socjologii Polityki i Moralności powstała na bazie Zakładu Socjologii Zawodu, który został powołany w 1981 roku, a w 1993 został przekształcony w Katedrę. Kierownikiem Zakładu, a potem Katedry, była przez 11 lat prof. Stefania Dzięcielska-Machnikowska, następnie kierownictwo Katedry przejęła prof. Danuta Walczak-Duraj. W 2003 roku, ze względu na zmianę orientacji zainteresowań naukowych pracowników – KSZ została przekształcona w KSPiM. Do obszarów aktywności i zainteresowań teoretyczno-badawczych pracowników zaliczyć można zagadnienia wpisujące się w dwa bloki problemowe: ład aksjonormatywny oraz polityka i polityczność. 

W ramach Katedry powołane zostało Obserwatorium polityczne. Badania prowadzone w jego ramach koncentrują się na wzajemnych relacjach pomiędzy organizacjami politycznymi (politycy i inni aktorzy polityczni, którzy dążą do osiągnięcia politycznych celów, tj. zdobycia i utrzymania władzy), mediami (tradycyjne i interaktywne, dziennikarze, felietoniści, medialne formy debaty o polityce) i obywatelami (wyborcy, ruchy społeczne, organizacje pozarządowe) – trzema elementami procesu komunikowania politycznego. 

Realizowane badania umożliwiają studia z zakresu: krytycznej analizy dyskursu politycznego, kognitywistycznej analizy społecznych reprezentacji polityki oraz analizy konwersacyjnej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach Obserwatorium uwzględniają także proksemiczne studia nad komunikacją polityczną, badania fokusowe zmian w zachowaniach politycznych czy audio-wizualne analizy narzędzi komunikacji wykorzystywanych przez aktorów politycznych. Zakładamy: organizowanie ciągłego procesu badawczego angażującego we współpracę przedstawicieli różnych dyscyplin społecznych.

Projekty i granty badawcze Katedry

 • Granty międzynarodowe
  • Międzynarodowy projekt badawczy w ramach 6 programu ramowego (akronim projektu BIONET): Ethical Governance of Biological and Biomedical Research: Chinese –European Co-operation, 2006-2009 koordynacja – London School of Economics and Political Science
  • Youth Attitudes Toward Work Ethics Polish-Norwegian Class Cultural Studies
 • Projekty zespołowe
  • Obserwatorium Polityczne (grant MNiSW, grant restrukturyzacyjny)
  • Monitor Postaw Politycznych Młodzieży / Postawy polityczne studentów Uniwersytetu Łódzkiego
 • Projekty indywidualne
  • Wartości i postawy młodzieży polskiej / Młodzież wobec problemów współczesnego świata (perspektywa aksjonormatywna)
  • Wybory samorządowe w opiniach młodzieży studiującej
  • Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej
  • Specyfika kapitału społecznego kobiet wiejskich; ich aktywność społeczno- polityczna
  • Obecność kobiet w mediach, reklamie oraz kampaniach wyborczych
  • Strefy kreatywne jako część nowej polityki miejskiej. Case study „OFF Piotrkowska” w aspekcie indywidualnych i instytucjonalnych strategii kształtowania karier, tożsamości, stylów życia i marki miasta
  • Zastosowanie audytu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie średniej wielkości
  • Racjonalność w dyskursach o pracy i przedsiębiorczości. Refleksyjność zinstytucjonalizowana a dominujące sposoby definiowania rzeczywistości w Polsce (po)transformacyjnej
  • Badanie postaw młodych Polaków i Norwegów wobec pracy i jej kontekstu instytucjonalnego
  • Badania irreligii i niewiary
  • Współczesna religijność. Teoretyczne rozważania nad sekularyzacją
  • Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta
  • Biopolityka w zmedykalizowanym społeczeństwie. Moralne problemy współczesnej medycyny – aspekt porównawczy
  • Bioetyczne problemy – wymiar empiryczny: Ethical challenges in regenerative medicine – hopes and fears – in the opinion of Polish Society
  • Analiza nowych form zarządzania i strategii marketingowych w ochronie zdrowia – w kontekście przemian postaw pacjentów (pacjentów ery empowered)
  • Przestrzeń debaty publicznej a nowe media. Dyskurs polityczny i jego aktorzy
  • Analiza dyskursu polskich elit symbolicznych
  • Specyfika komunikacji politycznej stosowanej przez polskie elity polityczne i symboliczne oraz władzę polityczną do prowadzenia dyskursu publicznego ze społeczeństwem
  • Analiza przekazów prasowych dotyczących wyborów samorządowych w Łodzi za pomocą metody kategoryzowania przynależności
  • Charakterystyka współczesnych podziałów politycznych w polskim społeczeństwie