Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Skład osobowy

Dane kontaktowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 5263
e-mail: socprzem@uni.lodz.pl
strona jednostki: www
informacje dodatkowe: USOSWeb

O Katedrze

Historia Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania sięga 1961 roku, kiedy to na nowo powstałym Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ powołano Katedrę Socjologii Przemysłu. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem został prof. Jan Szczepański, który wyznaczył główne kierunki działania Katedry, kontynuowane i rozwijane przez jego następców, prof. Jolantę Kulpińską i prof. Krzysztofa Koneckiego. Dziś jest ona dynamicznie rozwijającą się jednostką, łączącą w swojej działalności naukowej i edukacyjnej tradycje założycieli i zróżnicowane zainteresowania badawcze obecnych pracowników.

O wysokim poziomie kadry świadczą liczne nagrody przyznawane zarówno za indywidualne osiągnięcia jak i za prace zbiorowe. Dzięki temu, że podstawową wartością Katedry jest łączenie idei pracy zespołowej z tolerancją dla różnorodności zainteresowań, pracownicy mają możliwość indywidualnego rozwoju w tych kierunkach i orientacjach badawczych, które są im najbliższe. Owocuje to własnymi projektami o bardzo zróżnicowanej tematyce. Wśród nich znajdują się między innymi: socjologia wizualna, teoria ugruntowana, socjologia kontemplacyjna, hatha – joga, procesy tożsamościowe, rozwój kompetencji, świadomość społeczna, przywództwo organizacyjne, pragmatyzm społeczny, analiza systemowa, socjologia pracy i organizacji, socjologia dewiacji, a także problematyka światów społecznych, emocji, komunikowanie zapośredniczone przez komputer, społeczne aspekty Internetu, zagadnienia użyteczności i funkcjonalności (UX), interakcje człowiek-komputer (HCI), społeczeństwo informacyjne, społeczne aspekty ubioru, wzornictwo.

Aby stworzyć platformę wymiany myśli, umożliwić nieskrępowany dostęp do najnowszych idei i orientacji teoretycznych, a także zintegrować środowisko jakościowo zorientowanych badaczy społecznych w Polsce i na świecie z inicjatywy pracowników Katedry powstały dwa ogólnodostępne, międzynarodowe pisma naukowe – Qualitative Sociology Review oraz Przegląd Socjologii Jakościowej. Z założenia są to pisma otwarte na wszystkie odmiany jakościowego nurtu w naukach społecznych i dążące do integracji badaczy naukowych.

Projekty i granty badawcze Katedry

  • Grant uzyskany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania nt. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych. Kierownik projektu – prof. Krzysztof Konecki
  • SONATA 9, temat projektu: Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu – analiza procesu rekonstrukcji tożsamości. Kierownik projektu – dr Jakub Niedbalski (nr 2015/17/D/HS6/00184).
  • Badania finansowane przez UE (projekt EURICA MUNDUS) realizowane w Meksyku na temat przestępczości zorganizowanej.
  • “Desarrollo Sustentable de la Comunidad de Limoncocha: La relación entre los recursos naturales de la Laguna de Limoncocha (Integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socio–económico de la comunidad local.” – “Rozwój zrównoważony społeczności lokalnej Limoncocha. Związek pomiędzy zasobami naturalnymi Laguny Limoncocha i społeczno-ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnej”, 2011-12. Badania sfinansowane przez SEK University, Quito, Ecuador. Wykonawca badań. Współkierownikiem projektu był prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki, a wykonawcami części socjologicznej badań byli dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ i dr hab. Anna Kacperczyk.
  • „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, 2011-12, projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • „Rock’s Cafe” 2012-13, Międzynarodowy projekt (kraje Unii Europejskiej – 510345-LLP-1-2010-1-ES-COMENIUS-CNW) na rzecz upowszechniania tolerancji kulturowej i walki z dyskryminacją w szkołach podstawowych i gimnazjach w krajach Unii Europejskiej, projekt sfinansowany przez Unię Europejską.