Katalog Badań

Poniżej znajdują się bazy danych z rejestrem materiałów empirycznych zgromadzonych w toku badań przeprowadzonych przez pracowników poszczególnych Katedr i Zakładów Instytutu Socjologii. W każdej z baz znajdują się informacje o: nazwie kolekcji, zawartości (np. baza danych, katalog nagrań), liczbie jednostek/rekordów w kolekcji, nośniku, zespole badawczym oraz kierowniku, dacie powstania oraz uwagach dotyczących dostępności kolekcji. W każdej z baz danych wskazana została osoba, z którą można się kontaktować w sprawie uzyskania dostępu do poszczególnych materiałów.

Kliknięcie w jeden z odnośników rozpocznie pobieranie bazy danych zapisanej w formacie .pdf.