Studia podyplomowe

W Instytucie Socjologii prowadzone są następujące kursy podyplomowe:

 • roczne podyplomowe studia Coaching i mentoring organizacyjny – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania
  • Adresatami są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu i mentoringu organizacyjnego, biznesowego. Studia w sposób unikalny łączą rozległą wiedzę naukową z wypracowanymi narzędziami praktyki. W ramach kształcenia rozwijane są zarówno indywidulane kompetencje uczestników niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych. Uczestnicy zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich zastosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych
 • roczne podyplomowe studia Joga i zarządzanie emocjami w biznesie – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia podyplomowe Joga i zarządzanie emocjami w biznesie adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych praktyką nowoczesnego kierowania ludźmi. Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem zarządzania, to jest z kształtowaniem polityki zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem. Ich celem jest doskonalenie kompetencji u osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i w usługach jak i osób planujących awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem. Nacisk położony jest na trzy obszary tematyczne kluczowe dla budowania całościowej postawy nowoczesnego pracownika/kierownika: zarządzanie emocjami, kierowanie emocjami u innych, zarządzanie emocjami na poziomie organizacji.
 • roczne podyplomowe studia Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy http://www.life-coaching.edu.pl/rekrutacja.html – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.

  • Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych związanych z obszarem coachingu życiowego zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Studia ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i na doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
 • roczne podyplomowe studia Skuteczny kierownik sektora publicznego – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia adresowane są do kadry kierowniczej sektora publicznego, zainteresowanej rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach, będącej absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia a także dedykowane są osobom, które pretendują do stanowisk kierowniczych. Studia ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności zawodowych kadry kierowniczej zatrudnionej w organizacjach sektora publicznego (przede wszystkim poprzez aktywny udział słuchaczy w zajęciach konwersatoryjnych/warsztatowych). Zajęcia obejmują szerokie spektrum zagadnień praktycznych. Pozyskana wiedza praktyczna pozwoli na podwyższenie kompetencji zawodowych, umożliwiających efektywną pracę na różnego rodzaju stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym, a tym samym umiejętność kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
 • roczne podyplomowe studia Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u młodzieży i dzieci – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem uważności (mindfulness) zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Podstawowym założeniem studium jest tworzenie kompetencji związanych z rozwijaniem osobistej uważności i koncentracji, a także redukcją stresu i budowaniem więzi społecznych opartych na empatii u dzieci, młodzieży i dorosłych – w trakcie procesów edukacyjnych. Mindfulness jest niezwykle skutecznym narzędziem pozwalającym na redukcję stresu, poprawę koncentracji, rozwijanie osobistej uważności i poczucia godności. Jest zbiorem praktyk opracowanych i przebadanych naukowo przez amerykańskiego profesora Jona Kabat Zinn’a. Jest również treningiem uwagi przybierającym formę świeckiej praktyki medytacji – jako ćwiczenia kontemplacji.
 • roczne podyplomowe studia Zarządzanie przez uważność – organizowane przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania.
  • Studia podyplomowe adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, coachów i mentorów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Ideą powstania studiów jest szerzenie wiedzy i rozwój umiejętności zarządzania ludźmi i organizacjami poprzez rozwój samoświadomości i uważności – swojej, współpracowników oraz partnerów biznesowych. Poszukujemy drogi do nowego sposobu postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami.

Szczegółowe informacje na temat powyższych kursów podyplomowych – w tym dotyczące opłat, terminów rekrutacji, programów studiów – znajdują się na stronie Internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.