Erasmus

Studenci, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mogą korzystać z unijnego programu Erasmus Plus poprzez realizowanie wyjazdów stypendialnych do uczelni 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i uczelni z krajów partnerskich na całym świecie. Wyjazdy te są możliwe dzięki podpisywanym od lat umowom o współpracy z uczelniami z całej Europy i innych kontynentów. Studenci i absolwenci mogą również w ramach tego programu wyjeżdżać na praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach.

Informacje dotyczące wyjazdów na studia i praktyki za granicą w ramach programu Erasmus Plus znajdują się na stronach internetowych Biura Współpracy z Zagranicą UŁ oraz na oficjalnej stronie programu. Można także odwiedzać biuro Centrum Rozwoju Wydziału w pokoju C16 i porozmawiać o swoich planach wyjazdowych osobiście z pracownikami biura.

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UŁ dostępne są też inne stypendia zagraniczne oferowane przez inne programy, uczelnie i inne podmioty.

Koordynatorem ds. mobilności studentów socjologii i pracy socjalnej w ramach programu Erasmus Plus jest dr Marcin Gońda (email: marcin.gonda@uni.lodz.pl, pok. A221).