Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁ

Działania

  • Systematyczna dokumentacja historii społecznej uniwersytetu tworzonej w oparciu o przeprowadzenie wywiadów narracyjno-biograficznych z emerytowanymi pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Stworzenie i prowadzenie archiwum badań biograficznych i historii mówionej.
  • Włączanie w zakres zainteresowań badawczych Centrum również innych projektów badań biograficznych prowadzonych przez pracowników Centrum.
  • Promocja wyników prac Centrum poprzez działalność internetową, warsztatowo-seminaryjną oraz współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i organizacjami zajmującymi się tematyką badań biograficznych, historii mówionej, badaniem pamięci historycznej.

Zespół badawczy

E-mail: cbbihm@uni.lodz.pl,
Tel: (42) 635-53-18
Adres: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41,90-214 Łódź, pok. A224